připravujemetel.: +420 608 855 597
mail: miroslav@hlavicka.comSpolečnost se zabývá činnostmi v plastikářském průmyslu od roku 1989. V počátcích to byla úzká spolupráce s firmou Rim-tech a.s., která se zabývala reaktivním vstřikováním polyamidu. Dále to bylo působení v technologii klasického vstřikování plastů, konstrukci vstřikovacích forem a vývoji plastových dílů. V poslední době je činnost rozšířena o technologii forem nad 10 tun a zavádění standardů forem do praxe.

Provádíme konstrukci vstřikovacích forem pro výrobu plastových dílů, vývoj plastových dílů, analýzy odformování, plnění dutiny, deformací, časů a tlaků plnění. Zavádíme standardizaci forem v plastikářské výrobě. Navrhujeme směrnice týkající se připojení forem na chladící a temperační média, hydrauliku, vzduch, elektrické připojení a prvky potřebné k manipulaci a zabezpečení forem. Provádíme kontrolu dokumentace forem před předáním do nástrojárny, kontrolu při skládání a zkoušení forem, kontrolu standardů a připravujeme dokumentaci potřebnou k doladění forem.


Reference:

» Kontstrukce forem
» Standardizace forem
» Manipulace a zabezpečení forem

Konstrukce forem

Provádíme konstrukci vstřikovacích forem pro výrobu plastových dílů, vývoj plastových dílů, analýzy odformování, plnění dutiny, deformací, časů a tlaků plnění.

Standardizace forem

Zavádíme standardizaci forem v plastikářské výrobě. Navrhujeme směrnice týkající se připojení forem na chladící a temperační média, hydrauliku, vzduch, elektrické připojení a prvky potřebné k manipulaci a zabezpečení forem.

Manipulace a zabezpečení forem

Provádíme kontrolu dokumentace forem před předáním do nástrojárny, kontrolu při skládání a zkoušení forem, kontrolu standardů a připravujeme dokumentaci potřebnou k doladění forem.